Kontakt

 

zoszchturna@pobox.sk 

 

Vaše námety, postrehy, prípadné otazky smerujte na uvedenú e-mailovú adresu.

  Na tejto adrese sa môžete aj prihlásiť na výstavu, kedy Vám obratom bude zaslaná prihláška a podmienky výstavy.