Náš tím

Mutňanský Miroslav

Predseda

Trenčianska Turná

 

 

Raninec Tomáš

Podpredseda

Trenčianska Turná

Varsányi Miloš

Tajomník

Trenčín

Máčala Jozef

Pokladník

Trenčianska Turná

Orság Jozef

Hospodár

Trenčianska Turná

Poruban Patrik

Práca s mládežou

Trenčianska Turná